PRIVACYVERKLARING

Bloemhuisje, gevestigd aan Achter de Kerk 21 5361 EZ Grave, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bloemhuisje.nl

Achter de Kerk 21

5364 EZ Grave

info@bloemhuisje.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bloemhuisje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer (optioneel)

- E-mailadres

- IBAN

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bloemhuisje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bloemhuisje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen van jouw betaling,

- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,

- om goederen en diensten bij je af te leveren,

- Bloemhuisje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben      voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bloemhuisje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bloemhuisje) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bloemhuisje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor de facturen / administratie van 7 jaar. Dit is de termijn die de Belastingdienst hanteert voor bedrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bloemhuisje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bloemhuisje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

- Mijnwebwinkel.nl; gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden      opgeslagen. Mijnwebwinkel maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding, zodat je gegevens zijn beschermd,

- KNAB; voor het afhandelen van betalingen,

- Mollie; een betaaldienst voor het afhandelen van betalingen,

- Tikkie; een betaaldienst voor het afhandelen van betalingen,

- PostNL; voor het verzenden van je bestelling,

- MyParcel; voor het verzenden van je bestelling,

- Belastingdienst; om aan de wettelijke verplichting te voldoen,

- Google Analytics; om gebruik van de website bij te houden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bloemhuisje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bloemhuisje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bloemhuisje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek. Bloemhuisje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bloemhuisje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bloemhuisje.nl

Vragen?

Neem gerust contact op via info@bloemhuisje.nl als je nog vragen hebt over het privacybeleid.

Like & Share

  

 

© 2015 - 2024 Bloemhuisje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel